fbpx

Jak ustawiasz zabranie? Przewodnik krok po kroku

Obecnie istnieje kilka opcji, kt贸re pozwalaj膮 nam cieszy膰 si臋 posi艂kami na wynos w innej przestrzeni ni偶 ta tradycyjna. Ta tendencja pojawi艂a si臋 jako alternatywa, aby poradzi膰 sobie z tempem 偶ycia, kt贸re utrzymujemy.

Degustacja dobrze przygotowanego dania ze 艣wie偶ymi sk艂adnikami i bezkonkurencyjnym smakiem nie jest ju偶 wy艂膮czn膮 dzia艂alno艣ci膮 bar贸w, kawiarni i restauracji, ust臋puj膮c miejsca nowym modelom biznesowym.

Te nowe przestrzenie w bran偶y restauracyjnej oferuj膮 wysokiej jako艣ci us艂ugi dla du偶ych i ma艂ych konsument贸w, zapewniaj膮c idealn膮 opiek臋, kt贸ra w pe艂ni zaspokaja potrzeby klient贸w.

Jedn膮 z tych us艂ug s膮 powszechnie znane restauracje na wynos, czyli takie, kt贸re opieraj膮 si臋 na oferowaniu du偶ych bankiet贸w do zabrania do domu, biura, park贸w, lub gdziekolwiek restauracja ma ochot臋.

Zabierz: stara koncepcja, ale odnowiona

Take away: Concepto viejo, pero renovado

Poj臋cie 鈥瀗a wynos鈥 jest nowe ze wzgl臋du na spos贸b 艣wiadczenia us艂ugi. Zawsze jednak istnia艂y restauracje, kt贸re oferowa艂y us艂ugi na wynos (pizzerie, lodziarnie i piekarnie, itp.).

Czym r贸偶ni膮 si臋 one od obecnej koncepcji? W wi臋kszo艣ci restauracji na wynos 偶ywno艣膰 zosta艂a przygotowana z wyprzedzeniem, wi臋c jest gotowa do spo偶ycia.

Mo偶liwe jest r贸wnie偶 ustawienie zestawu na wynos za pomoc膮 ma艂ych talerzy, maszyn lub kuchni, kt贸re umo偶liwiaj膮 przygotowanie potraw takich jak hamburgery, pieczone kurczaki i pizza.

Podstawowe zasady odbioru

Normas b谩sicas de un take away

Istniej膮 przepisy, kt贸re musz膮 by膰 przestrzegane, aby mo偶na by艂o zorganizowa膰 zbi贸rk臋, takie jak zezwolenia sanitarne i pozwolenia na budow臋.

Jak wskazano w dekrecie kr贸lewskim 191/2020 z dnia 18 lutego, kt贸ry reguluje og贸lny rejestr zdrowia dotycz膮cy 偶ywno艣ci, higieny i zdrowia, na przygotowywanie, dystrybucj臋 i sprzeda偶 偶ywno艣ci wymagane s膮 pozwolenia.

Stanowi to wyra藕ny dow贸d na to, 偶e ka偶da osoba, kt贸ra chce za艂o偶y膰 firm臋 lotnicz膮 na wynos, musi poinformowa膰 Wsp贸lnot臋 Autonomiczn膮 o swoim zamiarze w celu uzyskania zezwolenia na 艣wiadczenie us艂ug zdrowotnych.

Je艣li chodzi o pozwolenia na budow臋, konieczne jest posiadanie pozwolenia wydanego przez ratusz miasta, w kt贸rym ma by膰 prowadzona dzia艂alno艣膰 gospodarcza.

Przy zarz膮dzaniu licencj膮 nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 nast臋puj膮ce wymagania:

 • Posiadanie miejsca, kt贸re posiada obiekty s艂u偶膮ce zapobieganiu wypadkom.
 • Dowiedz si臋 o wymaganiach wymaganych przez prawo do rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci na wynos. Pami臋taj, 偶e prawo r贸偶ni si臋 w zale偶no艣ci od miejsca, w kt贸rym zak艂adasz firm臋.

Wa偶ne jest r贸wnie偶, aby wzi膮膰 pod uwag臋 takie aspekty jak nazwa, styl i kana艂y rozpowszechniania, propozycje, kt贸re wnios膮 warto艣膰 dodan膮 do Twojej firmy.

Nazwa musi by膰 uderzaj膮ca i oryginalna, co zachwyci klient贸w i pos艂u偶y jako list wprowadzaj膮cy do us艂ug i produkt贸w, kt贸re b臋dziesz oferowa膰.

Innym aspektem ciesz膮cym si臋 du偶ym zainteresowaniem jest styl, kt贸ry b臋dzie reprezentowa艂 szczeg贸艂y, kt贸re b臋d膮 mia艂y wp艂yw na Twoj膮 konkurencj臋.

Rozwijanie estetyki i wzornictwa Twojej prezentacji ma fundamentalne znaczenie dla Twojego biznesu.

Je艣li chodzi o kana艂y rozpowszechniania na wynos, nale偶y przeprowadzi膰 Rejestr Znak贸w Towarowych i Patent贸w, aby zagwarantowa膰 dost臋pno艣膰 Twojej marki.

Kiedy ju偶 wszystko b臋dzie gotowe, wa偶ne jest, aby zacz膮膰 komunikowa膰 si臋 i promowa膰 swoj膮 firm臋 w 艣rodowisku cyfrowym, szczeg贸lnie poprzez sieci spo艂eczno艣ciowe.

Odebranie: infrastruktura fizyczna

Take away: Infraestructura f铆sica

Infrastruktura tego typu dzia艂alno艣ci ma znaczenie techniczne i miejskie, rozwa偶ane przez gmin臋 i rozporz膮dzenia miejskie.

Obszar techniczny ma szereg wymaga艅, kt贸re musz膮 by膰 spe艂nione, aby utrzyma膰 warunki adekwatno艣ci przestrzeni, w kt贸rej b臋d膮 obs艂ugiwane klient贸w. W艣r贸d nich mo偶emy wymieni膰:

 • Oferowa膰 dost臋pno艣膰, aby cieszy膰 si臋 przytuln膮 przestrzeni膮, kt贸ra pozwala, nawet osobom niepe艂nosprawnym, na poruszanie si臋 bez niedogodno艣ci i ogranicze艅 w przemieszczaniu si臋.
 • Przestrzega膰 przepis贸w przeciwpo偶arowych, posiada膰 dost臋pne ga艣nice i odpowiednie oznakowanie wskazuj膮ce wyj艣cia ewakuacyjne w przypadku zagro偶enia.
 • Posiadanie niezale偶nych system贸w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kt贸re maj膮 komunikacj臋 z otoczeniem.
 • Aby mie膰 odpowiedni膮 instalacj臋 elektryczn膮.
 • Mie膰 przestrze艅 czysto艣ci dla klient贸w i pracownik贸w.

Je艣li chodzi o obszar rozwoju miejskiego, nale偶y zauwa偶y膰, 偶e nie jest mo偶liwe zorganizowanie odbioru w przestrzeni przeznaczonej do zamieszkania.

Powierzchnia wskazana dla tego rodzaju dzia艂alno艣ci musi by膰 przeznaczona do u偶ytku komercyjnego, a wszystkie planowane prace musz膮 by膰 wykonywane zgodnie z regulaminem gminnym, gwarantuj膮cym legalno艣膰 zarz膮dzania.

Licencja wymagana do otwarcia firmy na wynos

Licencia necesaria para abrir negocio take away

Zezwolenie nie jest konieczne, je艣li lokal s艂u偶y wy艂膮cznie do zakupu 偶ywno艣ci na wynos, jednak niekt贸re procedury urbanistyczne musz膮 by膰 przeprowadzone dla tej dzia艂alno艣ci. Mianowicie:

 • Skontaktuj si臋 z technikiem w celu dokonania inspekcji pomieszcze艅. Wizyta ta powinna zosta膰 zaplanowana przed podpisaniem umowy najmu lub zakupu, aby oceni膰 rentowno艣膰 lokalu.
 • Je偶eli oceniana lokalizacja nie jest op艂acalna, zaleca si臋 znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla tego typu dzia艂alno艣ci.
 • Po przeprowadzeniu ewaluacji nale偶y rozpocz膮膰 przygotowanie projektu, kt贸re powinno uwzgl臋dnia膰 ewentualne zmiany w miejscu realizacji.
 • Zalecane jest, aby projekt zosta艂 zrealizowany przed rozpocz臋ciem jakichkolwiek modyfikacji na terenie obiektu. To dlatego, 偶e nie wszystkie zmiany s膮 dozwolone lub legalne.
 • Innym aspektem interesuj膮cym, je艣li chodzi o zmiany w lokalach, jest to, 偶e wykonywane prace s膮 przeznaczone do remontu lub drobnych prac.
 • Je偶eli prace maj膮 wp艂yw na fasad臋 lub konstrukcj臋 chronionego budynku, nale偶y sporz膮dzi膰 projekt budowlany, kt贸ry zostanie poddany obr贸bce na podstawie licencji, kt贸ra zwykle obejmuje d艂u偶szy okres czasu.

Istniej膮 dwa warunki, kt贸re ograniczaj膮 zgodno艣膰 reform w lokalach: jeden z nich wskazuje, 偶e je艣li procedura jest przeprowadzana przy uprzednim powiadomieniu po 15 dniach, mo偶na rozpocz膮膰 prace adaptacyjne.

Je艣li proces ten odbywa si臋 poprzez licencj臋, konieczne jest oczekiwanie na wydanie upowa偶nienia przez rad臋 miasta. Proces ten mo偶e trwa膰 kilka dni lub miesi臋cy.

Do rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci w lokalu konieczne jest przedstawienie niezb臋dnej dokumentacji wykazuj膮cej, 偶e zmiany w lokalu zosta艂y zako艅czone w spos贸b zadowalaj膮cy.

Prawodawstwo reguluj膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮

Legislaci贸n que rige el negocio

Ustawodawstwo reguluj膮ce dzia艂alno艣膰 wywozow膮 opiera si臋 na przepisach dotycz膮cych sprzeda偶y detalicznej 偶ywno艣ci.

Zasady te s膮 specyficzne dla rodzaju 偶ywno艣ci sprzedawanej w sklepie.

W艣r贸d zasad, kt贸re musz膮 by膰 przestrzegane przez przedsi臋biorstwa, mo偶emy wymieni膰

 • Rozporz膮dzenie (WE) nr 852/2020 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie higieny 艣rodk贸w spo偶ywczych Rozporz膮dzenie to stanowi, 偶e wszyscy pracownicy, kt贸rzy maj膮 kontakt z 偶ywno艣ci膮, musz膮 posiada膰 licencj臋 osoby zajmuj膮cej si臋 偶ywno艣ci膮.
 • Dekret kr贸lewski 1376/2020 z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie warunk贸w zdrowotnych dotycz膮cych produkcji, przechowywania i wprowadzania do obrotu 艣wie偶ego mi臋sa i jego pochodnych w zak艂adach detalicznych. Przedsi臋biorstwo prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 w zakresie wywozu, kt贸re produkuje i sprzedaje niekt贸re rodzaje mi臋sa, musi spe艂nia膰 warunki okre艣lone w wy偶ej wymienionym dekrecie.
 • Dekret kr贸lewski 191/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie og贸lnego rejestru sanitarnego przedsi臋biorstw spo偶ywczych i napoj贸w. Rozporz膮dzenie to stanowi, 偶e przedsi臋biorstwa, kt贸re musz膮 zarejestrowa膰 si臋 w rejestrze zdrowia, nie s膮 jednak konieczne, je偶eli ich dzia艂alno艣膰 jest wywozem, chyba 偶e 偶ywno艣膰 jest produkowana w 艣rodowisku przemys艂owym.

Krok, o kt贸rym nikt ci nie m贸wi

El paso para abrir un negocio de take away que nadie te cuenta

Kiedy m贸wimy o pomy艣le rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci w sektorze gastronomicznym i za艂o偶eniu firmy na wynos, wiele os贸b marnieje i zastanawia si臋, czy to naprawd臋 dobry pomys艂.

Wynika to z braku wiedzy na temat rentowno艣ci przedsi臋biorstwa, ale na tym nie ko艅czy si臋 ograniczona wiedza na temat sektora. Wielu z nich doradzi, ale niewielu, je艣li w og贸le, powie Ci o tym, jak wa偶ne jest posiadanie takiego dostawcy jak Monouso.

W Monouso, naszym wirtualnym sklepie, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby w 艂atwy spos贸b otworzy膰 swoje zakupy, zapewniaj膮c swoim klientom komfort i jako艣膰, jakiej wymagaj膮 potrawy.

Naczynia, szklanki, sztu膰ce, opakowania na wynos, pude艂ka kartonowe na r贸偶ne rodzaje 偶ywno艣ci lub papier t艂uszczoodporny to niekt贸re z produkt贸w, kt贸re znajd膮 Pa艅stwo w naszym sklepie.

Ponadto posiadamy r贸wnie偶 szeroki wyb贸r serwetek, obrus贸w, toreb plastikowych, pude艂ek do przechowywania, odzie偶y cateringowej oraz wszelkich produkt贸w potrzebnych do otwarcia drzwi Twojej restauracji.

Dodaj komentarz

Tw贸j adres email nie zostanie opublikowany. Pola, kt贸rych wype艂nienie jest wymagane, s膮 oznaczone symbolem *

BASIC DATA PROTECTION INFORMATION

Responsible: Envalia Group, S.L.

Purpose: Gestionar las solicitudes realizadas a trav茅s del sitio web, enviar comunicaciones comerciales y, en su caso, compras en l铆nea.

Legitimation: Consentimiento del interesado.

Recipients: Los datos s贸lo se transmiten a los proveedores que tienen una relaci贸n contractual con Monouso.

Rights: Acceso a, Correcci贸n, cancelaci贸n, oposici贸n y otros derechos como se explica en la 鈥淚nformaci贸n adicional鈥.

Additional information: You can find additional and detailed information on data protection in our privacy policy