fbpx

Definitywny przewodnik: jak tworzyć opakowania ekologiczne

Opakowania ekologiczne to rodzaj opakowań, z których wiele firm korzysta od kilku lat.

Stosowanie ekologicznych opakowań zostało zaakceptowane i poparte przez wiele osób na całym świecie ze względu na liczne korzyści produkcyjne.

Ponadto, jego szybka integracja z rynkiem opakowań pozwoliła na stworzenie odpowiedniego opakowania, które wygodnie przenosi każdy produkt.

Znają oni właściwości, jakie muszą posiadać wszystkie ekologiczne opakowania, materiały użyte do ich produkcji oraz korzyści wynikające z ich stosowania.

Co to jest eko-pakowanie?

¿Qué son los envases ecológicos?

Pojemniki ekologiczne to opakowania lub pojemniki odpowiedzialne za przechowywanie i ochronę każdego z produktów znajdujących się w środku.

Te ekologiczne opakowania obejmują różne rodzaje opakowań, które są produkowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Dlatego też ekologiczne opakowania są tworzone z surowców, które mają zdolność do recyklingu, przy użyciu metod produkcji, które nie generują dużych ilości gazów cieplarnianych.

Opakowania ekologiczne muszą mieć również niezbędną odporność, aby można je było używać więcej niż jeden raz lub stosować w inny sposób.

Podstawowe cechy opakowań zrównoważonych

Características básicas del packaging sostenible

Opakowania ekologiczne różnią się od tradycyjnych opakowań znanymi podstawowymi cechami.

Pierwszym z nich jest to, że opracowanie tego typu opakowań ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

Z tego powodu stosowane są metody, które nie zużywają wielu zasobów naturalnych i unika się stosowania środków chemicznych w celu uzyskania końcowego surowca, z którego formowane są pojemniki.

Inną cechą charakterystyczną jest to, że choć zostały one stworzone w określonym celu, mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych obiektów poprzez recykling lub ponowne wykorzystanie.

Są one również bezpiecznym środkiem transportu każdego produktu spożywczego, ponieważ ekologiczne opakowania nie przenoszą zapachów i aromatów.

Zalety stosowania opakowań ekologicznych

Ventajas de utilizar envases ecológicos

Opakowania ekologiczne mają wiele zalet, które oznaczają poprawę stanu środowiska, gospodarki, a nawet nawyków ludzi, którzy z nich korzystają.

Zapoznaj się z pewnymi korzyściami, jakie ekologiczne opakowanie zapewni rozwojowi Twojej firmy i poprawie relacji z konsumentami.

Poprawić postrzeganie Twojej marki

Dzięki zastosowaniu ekologicznych opakowań Państwa marka demonstruje swoje zaangażowanie w dbałość o środowisko naturalne, na rzecz zmniejszenia globalnego ocieplenia.

Dzięki temu marka będzie rozwijała zrównoważoną tożsamość i wejdzie na rynek.

Ponadto wzmacniane są relacje z konsumentami i inwestorami, którzy uważają, że działania proekologiczne, które wdrożyliście w swojej firmie, są korzystne.

Kontrolowane ryzyko

Wdrażając stosowanie ekologicznych opakowań w swojej firmie, unikasz wydawania dużej ilości pieniędzy na zakup tradycyjnych opakowań.

Tradycyjne opakowania wykonane są z surowców pierwotnych, których proces przetwarzania i produkcji jest energochłonny. Zużycie to jest odzwierciedlone w ostatecznej cenie opakowania.

Efektywne wykorzystanie Twoich zasobów

Jako zaleta związana z poprzednim punktem, efektywna konsumpcja i recykling surowców pozwala na produkcję ekologicznych opakowań dostępnych dla każdej marki.

Oprócz tego, że opakowania ekologiczne nie mają wysokich cen surowców wtórnych i niskiego zużycia energii wymaganego podczas ich przetwarzania, ich zastosowanie jest bardziej uniwersalne niż w przypadku opakowań tradycyjnych.

Innowacyjne opakowania

Przemysł opakowań ekologicznych stale się odnawia, produkując nowe modele opakowań do przechowywania produktów o różnych rozmiarach, wagach i kształtach.

Tworzą one również i testują materiały, które są zgodne z charakterystyką ekologiczną.

Wzbogać swoją propozycję wartości

Używając ekologicznych opakowań do przechowywania markowych produktów, promują Państwo zrównoważony rozwój i tworzą większą atrakcyjność w momencie zakupu.

Ponadto daje klientom pewność, że wraz z zakupem biorą aktywny udział w zmniejszaniu zanieczyszczenia środowiska.

Materiały używane do produkcji opakowań zrównoważonych

Materiales que se emplean en la fabricación de envases sostenibles

Do produkcji opakowań ekologicznych stosuje się wiele różnych materiałów, które, choć mają różne właściwości lub niewiele podobieństw, mają ten sam cel: przechowywanie produktów z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne.

Zwróć uwagę na każdy z materiałów, które są używane do produkcji ekologicznych opakowań i wybierz te, które idealnie nadają się do pakowania Twojej firmy:

Kwas polimlekowy (PLA)

Kwas polimlekowy, lepiej znany pod akronimem PLA, jest materiałem często stosowanym do produkcji butelek, tac i worków.

Surowiec ten ma podobne właściwości jak tworzywa sztuczne PS i PET, z tą jednak dużą różnicą, że kwas mlekowy jest otrzymywany w procesie rafinacji ropy naftowej.

Ponieważ jest to materiał, który nie jest produkowany z ropy naftowej, ale z surowców takich jak skrobia kukurydziana, jego produkty mają zdolność do wykorzystania jako kompost.

Skrobie termoplastyczne (TPS)

Skrobie termoplastyczne to materiał, który powstaje w wyniku modyfikacji struktury granulek skrobi, przy użyciu siły mechanicznej i termicznej

Właściwości skrobi termoplastycznych różnią się w zależności od ilości zmian dokonanych w ich strukturze.

Polihydroksyalkaniany (PHAS)

Polihydroksyalkaniany są rodzajem poliestru, który powstaje w wyniku produkcji bakterii w procesie fermentacji lipidowej lub cukrowej.

Materiał ten ulega biodegradacji i jest termoplastyczny, gdy jest poddawany działaniu temperatur od 40°C do 180°C.

Za pomocą polihydroksyalkanianów można tworzyć biopolimery, które mogą być wykorzystywane do tworzenia produktów ekologicznych

Innym podkreśleniem jest to, że ich właściwości mogą różnić się w zależności od czasu, ilości bakterii wytwarzanych podczas fermentacji i ich wiązania z innymi materiałami, takimi jak enzymy czy polimery.

Biodegradowalny surowiec

Biodegradowalny surowiec, z którego produkowane są ekologiczne opakowania, składa się z tych surowców wtórnych, które mają zdolność do degradacji.

Materiały, które mogą ulec degradacji, muszą to zrobić bez upływu czasu lub wpływu warunków klimatycznych na ich proces.

W przeciwnym razie zanieczyszczający wpływ stosowania tych materiałów byłby taki sam jak stosowania tworzyw sztucznych do pakowania.

Karton

Jest to jeden z najbardziej znanych i używanych materiałów, jeśli chodzi o tworzenie ekologicznych opakowań.

Karton, który jest zbierany z różnych niebieskich pojemników do recyklingu, jest przewożony do fabryk, aby rozpocząć proces recyklingu i nadać życie nowym opakowaniom.

Jest to materiał, który wyróżnia się swoją wytrzymałością, twardością, ochroną, jaką zapewnia przechowywanym przedmiotom i zdolnością do utrzymania dużej wagi.

Są one również ulubione, ponieważ mogą być ponownie wykorzystane w domu, wyrzucone do kosza na śmieci, rozłożą się w krótkim czasie, gdy znajdą się na składowisku odpadów lub mogą być wykorzystane jako kompost.

Papier kompostowy

Proces wykorzystania papieru jako surowca nie różni się niczym od procesu przetwarzania tektury.

Papier, który został poddany recyklingowi w pojemniku do recyklingu, jest poddawany procedurze ekstrakcji masy papierniczej i produkcji nowych produktów.

Masa papierowa z makulatury służy do produkcji ekologicznych toreb używanych do załadunku produktów, kopert do wprowadzania ważnych dokumentów lub może być mieszana z masą papierową z kartonu do produkcji opakowań.

Autor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Przeznaczenie: Gestionar las solicitudes realizadas a través del sitio web, enviar comunicaciones comerciales y, en su caso, compras en línea.

Prawa: Acceso a, Corrección, cancelación, oposición y otros derechos como se explica en la “Información adicional”.

Odbiorcy: Los datos sólo se transmiten a los proveedores que tienen una relación contractual con Monouso.

Legitymizacja: Consentimiento del interesado.

Odpowiedzialny: Envalia Group, S.L.

Informacje dodatkowe: You can find additional information on data protection in our privacy policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.